Сътрудничество в Задруги
Включи се в обществено полезни дейности с труд, ресурси и средства.
Научи повече
Доверието помежду ни расте пропорционално на прозрачността на сътрудничеството ни.

В основата на Хородея са Общностите и техните задруги.

Общност е всяка официално регистрирана организация имаща профил в платформата. Общностите са всички хора и проекти около една организация.

Задруга е всеки проект в рамките на Хородея. Всеки участник в платформата може да инициира Задруга или да вложи своя принос в Задруга

Вложения: в една Задруга може да бъде вложено всичко, от което тя има нужда - труд, консултации, информация, подкрепа, парични средства и др.

ДАР: Вложеният принос от всеки се регистрира и срещу него има право да получи ДАР - дигитален инструмент за размяна в Хородея. С помощта на ДАР ще обменяме продукти, услуги и знание в рамките на платформата.

Доверието в стопанските ни взаимоотношения се основава на прозрачност и взаимоуважение.

БАЛ: система за обратни връзки, подпомага ефикасността в работата и решенията ни, като отчита личен БАЛ на всеки участник.

Размяната в ДАР и личният БАЛ ще бъдат въвеждани поетапно с изграждането на съответните функционалности в платформата.