МИСИЯТА НИ Е ДА НАСЪРЧАВАМЕ БАЗОВИТЕ ЦЕННОСТИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Искаме да подобрим начина, по който хората правят бизнес, работят, сътрудничат си, доброволстват и допринасят за обществото чрез нашата иновативна онлайн платформа.

Целим да подпомогнем нестопански общности и малки предприятия да преодолеят кризата. Да промотираме социалния аспект на бизнеса. Да насърчим хората да споделят.

ГОЛЕМИЯТ ВЪПРОС: КАК?

Като създадем Хородея - онлайн платформа, която подпомага сътрудничеството.

Хородея е платформа, която отключва възможности за социално-икономически взаимодействия. Тя има за цел да ускори размяната на: ресурси, знания, средства.

ЕТАПИ НА ПРОЕКТА

1. Текущата Бета версия с функционалности за споделяне на ресурси.

2. Формиране на мрежа от общности и техните Задруги.

3. Скалиране с поетапно въвеждане на БАЛ - личен рейтинг в Хородея.

4. Въвеждане на функционалности за взаимодействие между предприятия.

5. Първа емисия ДАР - дигитален инструмент за размяна в Хородея.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ ХОРОДЕЯ

1. Включете се в софтуерната разработка с отворен код > Django/Python > https://github.com/Zadruga-Horodeya

2. Бъди част от основния ни екип с дялово вложение на труд.

3. Включете се в изграждането на партньорската ни общност.

Свържете се с нас чрез Slack или контакт формата.