Условия и ред за управление на ЗадругиCapture12.JPG


1 Иницииране на Задруга

Следвайки стъпките за създаване на Задруга, първоначално ще преминете през регистрация на своята неправителствена организация.

Следващата стъпка е попълване на регистрационна форма, в която описвате целите, обхвата и естеството на търсената подкрепа, както и набираните ресурси.

Всяка Задруга подлежи на одобрение от Хородея, след което се публикува и може да започне да набира участници и средства. Критериите за одобрение са съвместимост с Етичния Кодекс и Оценителната система на Хородея.

2 Управление на доброволчеството

3 Отчетност на доброволчеството

4 Набиране на средства

Набираните средства описвате като бюджет при подготовката на своята Задруга. Вложителите от своя страна правят заявка за дарение и превеждат сумата.

Средствата се набират по банкова сметка на платформата Хородея. По електронната поща на Хородея посочвате банкова сметка, по която ще се нареждат сумите.

Няма ограничения за постигане на определен процент успеваемост от заложения бюджет, за да бъде осъществено плащане към Задругата.

Задругите се отплащат за ползването на платформата с такса, която зависи от размера на набраните вложения.


5 Отчетност на средства

6 Ценови условия за Задруги

Определен процент от всяка дарена сума представляват дарение към Платформата.

Процентът се определя в зависимост от стойността на набраните чрез Платформата дарения и доброволен труд, ( набрания Принос ) както следва:Размер на Приноса > До 1000 лв > 1%

Размер на Приноса > От 1000 до 5000 лв > 2%

Размер на Приноса > Над 5000 лв > 3%За Задруги, набиращи дарения, таксата се отчислява от последния превод.

За Задруги, които не набират средства, таксата се изчислява на база заложена стойност на доброволния труд и се дължи към датата на приключване на Задругата.

Вложителите не заплащат каквито и да е такси, към Хородея.


7 Общностно начало

8 Групова комуникация в Slack

Добави имената на Slack каналите ( # задруга-пример) в профилите на вашите Общности и Задруги, за да могат Вложителите да Ви намират лесно.В случай, че имате други въпроси, разгледайте страницата Въпроси.

Не се колебайте да се свържете с нас в Slack канала #създай-задруга.

Успех и не забравяй, че Силата е в единението!